Stacks Image 475
Teater Smylja har specialiserat sig på interaktiv koncept-teater där det finns möjlighet att sätta fokus på de frågor som just ni vill få framförda.

Titta in på vår utbuds-sida till vänster för att se ett urval av föreställningar vi kan erbjuda.

Stacks Image 467
"Låt mig få vara den jag är hela livet" är en interaktiv föreställning, eller om man så vill, utbildning, som bygger på en samling små scener som ger upphov till diskussioner och reflektioner. Teater Smylja har sedan 2012 erbjudit föreställningar, föreläsningar eller workshops med värdegrund som tema. Ett antal kommuner har låtit all sin omsorgspersonal få ta del av skräddarsydda halvdagar.
Från att ha haft "Äldreomsorgens nationella värdegrund" med "de 7 dialogerna" som grund har vi nu vidareutvecklat innehållet till att innefatta IBIC (Individens Behov I Centrum) som riktar sig till all personal, ledning och politiker inom både äldreomsorg och LSS.